/ Integracija / Učenje njemačkog jezika

Učenje njemačkog jezika

Postoji više mogućnosti za učenje njemačkog jezika: škole, sveučilišta, kulturni centri, udruženja, otvorena sveučilišta, te centri za učenje stranih jezika.

Integracijski tečaj – jezik i još puno više

Za integracijske tečajeve država osigurava financijsku potporu, a sastoje se od jezičnog tečaja i orijentacijskog tečaja. Integracijski tečaj u pravilu traje 660 sati. Postoje tečajevi s punom i skraćenom satnicom.

Na internetu možete saznati ispunjavate li preduvjete za sudjelovanje na integracijskom tečaju (www.bamf.de/integrationskurs).

Prije prijave u školu jezika, potreban vam je Zahtjev za upis na tečaj integracije odobren od BAMF-a ukoliko želite da vam oni snose 50 % troškova. Njega možete pronaći na stranicama BAMF-a ( Zahtjev ) ili direktno pitati u školama.

Po završetku jezičnog i orijentacijskog tečaja obvezni ste polagati ispit za oba tečaja,a da bi ostvarili pravo na 50% sredstava koje sami uplaćujete, potrebno ga je i položiti u roku od 2 godine.

Savezni ured za migraciju i izbjeglice u okviru programa ESF-BAMF nudi besplatne tečajeve poslovnog njemačkog jezika „Deutsch für den Beruf“ za osobe s migracijskim porijeklom. Navedeni tečajevi povezuju nastavu njemačkog jezika, stručne kvalifikacije i mogućnost pobližeg upoznavanja određene profesije kroz praksu.