/ Integracija / Obrazovanje

Obrazovanje

Školski sustav i vrste škola u Njemačkoj

U Njemačkoj je školovanje obavezno za svu djecu između šest i 15 godina. Većina škola je pod upravom države i besplatna.

Primarno obrazovanje (Grundschulen) – prva i zajednička osnovna razina obrazovanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina, socijalizacije i kreativnog izražavanja. Traje četiri godine (uglavnom od 6. do 10. godine života).

Sekundarno obrazovanje, stupanj I:

 • Werkrealschulen und Hauptschulen – srednje strukovno obrazovanje 5.-9./10. razred
 • Realschulen – kombinacija teorije i prakse; ostavlja više mogućnosti za nastavak školovanja; 5.-10. razred
 • Gymnasien – najviša razina srednjeg obrazovanja, uglavnom kao temelj za studij; direktan put prema Abitur (završni ispit – poput A nivoa državne mature); traje osam godina (5.-12. razred)
 • Gemeinschaftsschulen – kombinacija prethodne tri; predstavlja inkluzivno obrazovanje, što znači da se djeca s teškoćama u razvoju školuju zajedno s djecom bez teškoća u razvoju; 5.-10. razred

Sekundarno obrazovanje, stupanj II: je jednogodišnje, dvogodišnje ili trogodišnje specijalizirano i/ili stručno obrazovanje; dualno obrazovanje – kombinacija školovanja i praktičnog rada

Sonderpädagogische Bidungs- und Beratungszentren – škole za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom, ukoliko nisu u mogućnosti pohađati druge programe

Posebni programi za poticanje učenja

Za djecu i mlade koji su odrastali uz neki drugi materinji jezik koji nije njemački, u vrtićima i školama organizirani su posebni programi za učenje njemačkog jezika, djelomično također i na materinjem jeziku.

KONTAKTI ZA DODATNA PITANJA (U SITUACIJI KADA DIJETE NE POZNAJE DOVOLJNO NJEMAČKI JEZIK):

Područna uprava zaobrazovanje Stuttgart (Staatlichen Schulamt Stuttgart):

 • g. Kaiser, Tel. (0049) 711 / 6376-101
 • gđa. Wörz, Tel. (0049)711 / 6376-400 (samo ponedjeljkom i četvrtkom)

KONTAKTI ZA DODATNA PITANJA (U SITUACIJI KADA DIJETE GOVORI NJEMAČKI JEZIK)

Za Grundschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen i Sonderschulen

Područna uprava zaobrazovanje Stuttgart (Staatlichen Schulamt Stuttgart): Tel. (0049)711 / 6376-200

Za gimnazije i strukovne škole (Gymnasien und beruflichen Schulen)

Geschäftsführende Schulleiter und das Regierungspräsidium Stuttgart:

 • Gymnasium, gđa. Graf, Hegel-Gymnasium, Tel.(0049)711 / 216-98 640
 • berufliche Schulen, g. Bläsi, Steinbeisschule, Tel. (0049)711 / 25563-0

Studiranje u Njemačkoj

U Njemačkoj postoje različite vrste visokih učilišta:

 • sveučilišta
 • tehnički fakulteti
 • glazbene i umjetničke akademije
 • pedagoški fakulteti
 • visoke stručne škole
 • fakulteti za zanimanja javne uprave

UVJETI ZA UPIS

Da bi mogli studirati na njemačkim fakultetima, potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta:

MATURA

Za upis na njemačke fakultete potrebna je matura. Moguće je i njemački fakultet upisati bez mature, a odobrava se u slučaju dvogodišnjeg ili trogodišnjeg radnog iskustva. Ukoliko se fakultet upisuje s maturom druge države EU, potrebno je prvo diplomu poslati na priznavanje.

ZNANJE JEZIKA

Za studiranje na njemačkom jeziku potrebna je B2 razina znanja njemačkog jezika. Priznati certifikati su:

 • DSH – Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber
 • TestDaF – Test Deutsch als Fremdsprache
 • Goethe-Zertifikat C2: GDS – Sprachdiplom des Goethe-Instituts
 • DSD – Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe 2

DOKUMENTI

Pri prijavi za fakultete, svi dokumenti moraju biti orginali. Osim orginala potrebne su ovjerene kopije, te dokumenti prevedeni na njemački ili engleski jezik.