/ Integracija / Obitelj

Obitelj

U Njemačkoj je veliki broj mjesta na kojima možete dobiti informacije koje štite trudnice, djecu i samu obitelj. Najtraženije info slijede,a za sve ostale obratite nam se za savjetovanje.

Trudnoća i zaštita majki

Prvi korak u trudnoći je pronaći ginekologa, bolnicu u kojoj ćete se poroditi, te patronažnu sestru koja će vam pomoći nakon što dođete kući sa svojom bebom. Sve to pronalazite sami,a detaljnije informacije možete pogledati na Caritasovim stranicama.

Porodiljni dopust i porodiljna naknada

Prava koja imate najbolje je saznati na http://www.bmfsfj.de/ i https://www.l-bank.de (za Baden-Wuerttemberg regiju).

Potrebna dokumentacija za porodiljnu naknadu (Elterngeld):

 • Zahtjev za porodiljnu naknadu potpisan od oba roditelja (Antrag auf Elterngeld)
 • Rodni list ili Potvrda o rodjenju namjenjena za tu svrhu: (Geburtsbescheinigung des Kindes im Original mit Verwendungszweck „Elterngeld“ oder „für soziale Zwecke“)

Ukoliko na porodiljni odlazite iz radnog odnosa dodatno još morate dostaviti:

 • Potvrda zdravstvenog osiguranja o isplati Mutterschaftsgeld-a nakon poroda i potvrda od poslodavca o dodatku za Mutterschaftgeld nakon poroda (jako bitno je da im se datumi o isplatama poklapaju)
 • Platne liste za posljednjih 12 mjeseci
 • Potvrda poslodavca o vremenu zaposlenja

Sve to skupa šaljete na:

L-Bank – Landeskreditbank Baden-Württemberg
Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
Tel.: 0800 6645471
E-mail: familienfoerderung@lbank.de
Web: www-l-bank.de

Dječja naknada i dječji doplatak

Kindergeld je dječji doplatak na čije pravo imaju svi roditelji bez obzira na imovinsko stanje ukoliko djeca žive na području Njemačke.

Dječji doplatak dobija se do djetetove 18.-te godine,a produžuje se ukoliko se dijete odluči na više obrazovanje najkasnije do 25-te godine života.

Od 1.1.2016. za prvo dvoje djece mjesečno ćete primati 204 € za svako dijete, za treće dijete 209 €, a za svako sljedeće dijete 235 € mjesečno. Vrijedi i kada su djeca u Hrrvatskoj.

Kinderzuschlag je dodatak na dječji doplatak koji Njemačka država daje obiteljima s manjim prihodima kao novčanu potporu, i to ako:

 • Neoženjena/neudana djeca imaju manje od 25 godina i žive zajedno s vama u istom kućanstvu.
 • Vaša primanja i imovina pokrivaju minimalne egzistencijalne potrebe vas kao roditelja, ali ne i potrebe djece.
 • Ne ostvarujete pravo na socijalnu pomoć ili naknadu za nezaposlenost

Visina dječjeg dodatka ovisi o primanjima i imovini roditelja te iznosi najviše 140 eura mjesečno za jedno dijete.

Za dječji doplatak obavezno je priložiti:

 • Zahtjev od Familienkasse potpisuju OBA roditelja, ZAHTJEV se može preuzeti putem web stranice familienkasse ovisno o pokrajini
 • Kopija osobnih ili putovnica oba roditelja,
 • Internacionalni rodni listovi za djecu,
 • Internacionalni vjenčani list,
 • Potvrda od HZZO o visini Dječijeg doplatka (ako djeca primaju u hr) ili o ne primanju, dobije se u Žajina 44, Zagreb,
 • Kopija prijave roditelja koji je prijavljen na adresu u Njemačkoj,
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu (ako se školuju redovno do 25.g. starosti)
 • Obrazac E401 i E411 ovjereni kod gospođe Romana Negovetić, Mihanovićeva 3 Zagreb, kod glavnog kolodvora (radno vrijeme 8,30-15,30h, šalter 3, tel. 01/­4595230, jedina ona radi na eu dodacima, Dobro bi bilo provjeriti da li radi i osobno otići jer odmah će to napraviti, ali evo i njen e-mail: romana.negovetic@mirovin­sko.hr).

U zahtjevu navesti broj računa na koji će se uplaćivati IBAN i SWIFT(BIC) u Njemačkoj ili Hrvatskoj, navesti i datum od prijave u Njemačkoj da dobijete ZAOSTATKE, predaje se u FAMILIENKASSE prema mjestu prijave u Njemačkoj.

Zahtjev za Kindergeld salje se Agenciji za rad (Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse):

Familienkasse Stuttgart
Neckarstraße 84
70190 Stuttgart
Tel. 0800 4555530 – besplatno
E-Mail: familienkasse-stuttgart@arbeitsagentur.de

Mogućnosti skrbi za djecu

U Njemačkoj postoje različite mogužnosti davanja djece na čuvanje. Najkorišteniji i najaktualniji su oni subvencionirani od grada i to su sljedeći:

 • KITA su zapravo jaslice za djecu od 0 mjeseci do 3 godine, tj najčešće za djecu od godine dana.
 • TAGESMUTTER – je oblik čuvanja djece gdje jedna certificirana i od grada odobrena osoba ima pravo čuvati do 5 djece u svom domu i za to je većim djelom plaćena od grada. Grad sufinancira troškove u potpunosti ukoliko se roditelj školuje (ide na tečaj jezika npr.)
 • KINDERGARTEN – vrtići za djecu od 3 godine do predškolskog koji je obavezan. Postoji više vrsta kao npr gradski, katolički, evangelistički, poluprivatni. Svi oni imaju mogućnosti cjelodnevnog ili poludnevnog čuvanja djece. Svaki kvart u gradu ima više vrtića i za svaki je potrebno otići u njihovu općinu i zatražiti popis vrtića gdje se dobije i radno vrijeme, koju grupu djece primaju, te njihove adrese. Grad subvencionira plaćanje vrtića ovisno o tome da li rade oba roditelja ili samo jedan, te ovisno o visinama primanja.
Druge pogodnosti

Familiencard je jos jedna u nizu socijalnih pogodnosti za djecu. Želja je omogućiti svoj djeci da imaju širok spektar slobodnih aktivnosti koje mogu korisitit. Na kartici se dobije 60 € (po djetetu) koji se mogu iskoristiti za djecu za različite aktivnosti kao npr ZOO, muzeje i sl. Pravo na Familiencard imaju svi roditelji cija ukupna primanja ne prelaze 60.000 € godisnje ili ukoliko imaju troje djece ili više, granica zarade ne postoji. Kartica se može zatražiti u svakoj općini, županiji, socijalnom ili na:

Freiwillige Leistungen
Eberhardstraße 33
70173 Stuttgart
Tel.: 0711 216-59264 ili 0711 216-59255